Memorandum de colaborare între Camerele de Comer? ?i Industrie din Bucure?ti ?i Salonic, semnat cu prilejul vizitei oficiale la Salonic a delega?iei MMACA

Adaugat la 2017-09-15

În perioada 8-10 septembrie a.c., prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, pre?edintele Camerei de Comer? ?i Industrie a Municipiului Bucure?ti (CCIB) l-a înso?it pe dl. Sterică Fudulea, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comer? si Antreprenoriat (MMACA), coordonator al Departamentului de Comer? Exterior (DCE), în vizita oficială pe care a efectuat-o la Salonic (Republica Elenă).

Cu acest prilej, Consulatul general al României la Salonic, în colaborare cu MMACA ?i Camera bucure?teană au organizat un Forum de afaceri româno-elen. La eveniment, desfă?urat în prezen?a ministrului adjunct al Ministerului de Interne pentru Macedonia ?i Tracia, dna Maria Kollia-Tsaroucha, ?i a viceguvernatorului regiunii Imathia, dl. Konstantinos Kalaitzidis, au participat, alături de membrii delega?iei române, oficialită?i locale, reprezentan?i ai camerelor de comer? regionale, ai patronatelor ?i asocia?iilor locale, oameni de afaceri eleni.

În marja Forumului pre?edintele Camerei bucure?tene ?i vicepre?edintele Camerei de Comer? si Industrie a Salonicului (TCCI), Charilaos Alexopoulos, au semnat un Memorandum de colaborare, care înlocuie?te precedentul Acord încheiat în anul 2006. În cadrul ceremoniei de semnare, pre?edintele CCIB a subliniat necesitatea reprezentării la cel mai înalt nivel a intereselor membrilor Camerei, prin întărirea ?i extinderea acordurilor existente, precum ?i importan?a interna?ionalizării afacerilor acestora, în contextul în care Guvernul României a ini?iat recent un program de sprijinire a IMM-urilor să participe mai intens la activitatea de comer? exterior ?i cooperare economică interna?ională.

Datorită Memorandumului, comunitatea de afaceri bucureşteană va fi informată, prin intermediul CCIB, asupra oportunităţilor oferite de zona de Nord a Republicii Elene în domeniul importului, exportului şi cooperării în diverse sectoare. De asemenea, valorificarea potenţialului economic al celor două ţări se va putea realiza şi prin intermediul unor forumuri de afaceri organizate în regim de reciprocitate în Romania şi în Grecia, evenimente ce vor oferi celor două comunităţi de afaceri posibilitatea de a relaţiona, a identifica şi a dezvolta proiecte comune, dar şi prin participarea la târguri şi expoziţii.

În cadrul unei întâlniri separate a delega?iei române cu dna Maria Kollia-Tsaroucha, oficialul elen a fost invitat la Bucure?ti, la „Săptămâna Elenă”, eveniment ce urmează a fi organizat de CCIB în viitorul apropiat.

Programul profesional al misiunii a inclus, de asemenea, o întâlnire cu primarul Salonicului, dl. Yiannis Boutaris, ?i cu dl. Spiros Pengas, viceprimar, cu care au fost discutate oportunită?i de colaborare, îndeosebi în domeniul turistic, participarea la un eveniment organizat de Uniunea Camerelor de Comer? din Grecia la care au fost prezen?i conducătorii tuturor camerelor de comer? din această ?ară, o vizită la Târgul Interna?ional Salonic –TIF 2017, cel mai mare târg cu profil general din Grecia, la care au participat companii din peste 100 ?ări ?i la care România a avut un stand na?ional, organizat de Consulatul General al României, precum ?i prezen?a la deschiderea oficială a TIF 2017, cu participarea unor membri ai guvernului elen, în frunte cu primului ministru, dl. Alexis Tsipras.

Biroul de Presă al CCIB

INTERNET & MOBILE WORLD
Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa