34 milioane euro pentru proiecte de mediu prin Programul LIFE al Comisiei Europene, prezentat la Palatul CCIB

Adaugat la 2017-07-20

La Palatul Camerei de Comer? ?i Industrie a Municipiului Bucure?ti a avut loc conferin?a de prezentare a Programului LIFE al Comisiei Europene. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului, cu sus?inerea Camerei bucure?tene ?i s-a adresat întreprinderilor mici ?i mijlocii, dar ?i celor de dimensiuni mari, organismelor publice ?i organiza?iilor neguvernamentale.

„Succesul demersului de accesare a fondurilor europene depinde, pe lângă al?i factori, de calitatea membrilor consor?iilor. Camera bucure?teană este un partener pe termen lung, valoros, prin prisma experien?ei în accesarea de fonduri europene ?i derularea de proiecte, inclusiv în domeniul mediului”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, pre?edintele CCIB, în deschiderea evenimentului.

Conferin?a s-a dovedit o excelentă platformă de dialog a reprezentan?ilor mediului de afaceri, CDI ?i ai societă?ii civile cu reprezentan?ii Ministerului Mediului, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat ?i ai Camerei bucure?tene.

„Vorbim despre sume importante, care pot fi accesate fără intermediari, direct de la Comisia Europeană, pentru proiecte vizând protec?ia mediului ?i schimbările climatice”, a punctat moderatorul evenimentului, prof. dr. ing. Ion Hohan, pre?edintele Sec?iunii Servicii a CCIB ?i vicepre?edinte al Camerei bucure?tene.

„Considera?i că nu sunte?i la o conferin?ă, ci la un curs preliminar pentru scrierea unui proiect finan?at prin Programul LIFE”, a declarat Mădălina Cosma, managerul proiectului „Life Capacity Building”, derulat de Ministerul Mediului, în calitate de beneficiar, proiect finan?at prin Programul LIFE ?i care vizează cre?terea capacită?ii de absorb?ie a fondurilor LIFE la nivelul României.

Principalele subiecte abordate în cadrul conferin?ei au vizat: prezentarea Programului LIFE, instrument al Uniunii Europene de finan?are a ac?iunilor de mediu ?i climă; noută?ile LIFE 2017; proiecte aflate în implementare; identificarea de teme LIFE; modalită?i concrete de depunere de proiecte în cadrul Programului LIFE; prezentarea Planului Na?ional de Gestionare a De?eurilor în contextul surselor de finan?are; măsurile luate de Guvern în sprijinul mediului de afaceri, previziuni ?i a?teptări, problemele întâmpinate în derularea proiectelor LIFE .

Biroul de Presă al CCIB

INTERNET & MOBILE WORLD
Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa