Consilierii economici din misiunile diplomatice ale României în străinătate în dialog cu reprezentan?ii comunită?ii de afaceri, la Palatul CCIB

Adaugat la 2017-07-13

„Suntem onora?i să găzduim aceste reuniuni sectoriale în sediul istoric al Camerei bucure?tene, în condi?iile în care o axă prioritară a activită?ii noastre vizează sprijinirea interna?ionalizării afacerilor companiilor române?ti, îndeosebi a IMM-urilor, prin acordarea de consultan?ă ?i asisten?ă personalizate, atât prin speciali?tii no?tri, cât ?i pe pie?ele de destina?ie, prin reprezentan?ele noastre de la Beijing ?i Tanger”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, pre?edintele Camerei de Comer? ?i Industrie a Municipiului Bucure?ti (CCIB), astăzi, în deschiderea celei de a treia serii de întâlniri B2B ale consilierilor economici din re?eaua externă a României cu reprezentan?i ai comunită?ii de afaceri române?ti.

Evenimentul a făcut parte din programul Forumului „Săptămâna diploma?iei comerciale – Reuniunea Consilierilor Economici”, ce se desfă?oară la Bucure?ti, în perioada 10-14 iulie 2017, în organizarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat (MMACA) . De men?ionat că ?i prima serie de întâlniri bilaterale, mar?i, 11 iulie a.c., a fost organizată tot la Palatul CCIB.

Sesiunile oficiale ale celor două paneluri au fost onorate de prezen?a secretarului de stat in MMACA, Sterică Fudulea, copre?edinte din partea publică al Consiliului de Export (CE), care a vorbit despre programele ministerului de resort menite să sus?ină antreprenorii români care inten?ionează să pătrundă pe noi pie?e, ?i a pre?edintelui executiv al Asocia?iei Na?ionale a Exportatorilor ?i Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu, copre?edintele păr?ii private în CE.

Astăzi, oameni de afaceri care activează în domeniile: design vestimentar; organizare evenimente, confecţii şi accesorii de lux; textile prelucrate; îmbrăcăminte, confecţii şi tricotaje; încălţăminte şi marochinărie; produse cosmetice şi naturiste; producţie cinematografică; servicii informatice, aplicaţii, inclusiv jocuri electronice; bijuterii; protecţia şi securitatea muncii au avut ocazia să ob?ină de la consilierii economici din re?eaua externă a României informa?ii valoroase. Astfel, principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor B2B au vizat: oportunită?i de intrare a companiilor autohtone pe pie?ele ?ărilor de re?edin?ă, tendin?e interna?ionale în aceste domenii, exemple de bune practici, posibilită?i concrete de investi?ii oferite de ?ările în care ?ara noastră are reprezentare economică, zone în care pot fi derulate investi?ii ?i parteneriate comerciale, cadrul juridic ?i fiscal, caracteristici economice ?i politice ale fiecărui stat de re?edin?ă.

De aceea?i oportunitate au beneficiat mar?i oamenii de afaceri din: industria construcţiilor de maşini; autovehicule şi accesorii, subansamble auto; nave şi componente; aeronave; industria de securitate şi apărare; industria electronica; echipamente şi aparate electrice, electrotehnice şi energetice; IT&C; metalurgie şi siderurgie; industria petrolului ?i foraj.

Potrivit secretarului de stat Stelică Fudulea, pornind de la concluziile Forumului, ministerul de resort va adopta un set de măsuri care să crească nivelul de eficien?ă al consilierilor economici din re?eaua externă în activitatea de prospectare a pie?elor investi?ionale ?i comerciale din ?ările de re?edin?ă, cât ?i în cea de consiliere a investitorilor străini în România.

„Cu fiecare eveniment organizat în sediul istoric ne apropiem de ?elul  nostru de a conferi camerei statutul firesc de Casă a Oamenilor de Afaceri din Bucure?ti ?i nu numai!” a concluzionat în finalul evenimentului Profesorul Dimitriu, pre?edintele CCIB.

 

Biroul de Presă al CCIB 

INTERNET & MOBILE WORLD
Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa