Cursuri
2017
Curs „Responsabil cu gestionarea deseurilor”, 4-5 octombrie 2017
Curs "Responsabil cu gestionarea de?eurilor", 26-27 iulie 2017
Curs de perfectionare Expert Achiziţii Publice (COR 214946),  autorizat ANC, 13-17.03.2017
Analiza de risc la securitate fizică - necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale, conform H.G. 301/2012, 28 martie 2017
Curs de perfectionare Manager de inovare (COR 242106), autorizat ANC
Curs de perfectionare Specialist în domeniul proiectării asistată de calculator (COR251401), autorizat ANC
Curs de perfectionare Maistru instructor (COR 235907), autorizat ANC
Curs de perfectionare  Tractorist (COR  834101),autorizat ANC 
Seminar Reciclarea ambalajelor - Penalitati la Fondul pentru mediu, obligatii si responsabilitati, 28.02.2017
Seminar  Reciclarea ambalajelor - obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, 31.01.2017.
 
 
2016
Analiza de risc la securitatea fizica 
ANUNT ORGANIZARE CURS DE FORMARE IN MEDIERE
Seminarul de informare privind statutul operatorului economic autorizat 30.06.2016
Evaluator de proiecte
Evaluator în sistemul formării profesionale continue
Evaluator de proiecte
Analiza de risc la securitate fizică - necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale
 
2015
Analiza de risc la securitate fizică 10 iunie 2015
WORKSHOP - ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA 23 aprilie 2015
WORKSHOP - Definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2014: o provocare?

2014
Curs de formare profesionala in cadrul Retelei Nationale de Centre de Consultanta si Pregatire a Resurselor Umane
Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, autorizat ANC, 3-7 noiembrie 2014
Curs de competente antreprenoriale pentru femei 23 iulie 2013
Cursuri gratuite pentru antreprenori 18 – 19 iulie
Analiza de risc la securitate fizică - necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale 3 iulie 2014
 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţia „Responsabil de mediu” 30 iunie 2014
 Responsabilitatea socială ca model de afaceri 5 iunie 2014
 Accesarea de fonduri europene nerambursabile în cadrul măsurii 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 29 mai 2014
 Curs Expert Achziţii Publice, autorizat ANC 24 februarie 2014

2013
Cursuri gratuite pentru antreprenori
Curs de competente antreprenoriale pentru femei
GESTIUNEA PROIECTELOR
Managementul deseurilor. Metode moderne de eficientizare a consumului de resurse si conformare cu legislaţia in vigoare
Cum se dezvolta si cum se perenizeaza o intreprindere
Curs de initiere aferent calificarii Tehnician mecatronist, cod NC 3114.3.14
Curs de perfectionare aferent calificarii Tehnician mecatronist, cod NC 3114.3.14
Curs de perfectionare aferent calificarii Lucrator in electronica si automatizari, cod NC 7244.1.2
Curs de perfectionare aferent calificarii Electronist aparate si echipamente de automatizari, cod NC 7242.2.3
Curs de intiere aferent calificarii Tehnician in automatizari, cod NC 3114.3.8.
Curs de perfectionare pentru ocupatia Manager de inovare cod COR 242106
Curs de perfectionare pentru ocupatia Specialist imbunatatire procese cod COR 242102
Curs de perfectionare pentru ocupatia Director Divizie Informatica, cod COR 133005
Curs de perfectionare pentru ocupatia Mecanic maşini agricole, cod COR 723309
   Curs de perfectionare pentru ocupatia Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator, cod COR 351104
 Curs de perfectionare pentru ocupatia Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator, cod COR 251401
 
 
 

  
  
  
INTERNET & MOBILE WORLD
Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa