e

Camera de Comer? ?i Industrie a Municipiului Bucure?ti (CCIB) vă oferă o nouă oportunitate de interna?ionalizare a afacerilor Dvs ?i vă invită la:

Forumul de Afaceri Româno – Egiptean

organizat vineri, 28 iulie 2017, ora 12.30 la Palatul CCIB (str. Ion Ghica nr.4, vis-a-vis de Banca Nationala), etaj II, Aula Carol I.

La Forum participă o delega?ie de oameni de afaceri din Egipt, membri ai păr?ii egiptene în Consiliul de Afaceri Româno – Egiptean, condusă de dl Hasan Kamel El Shafei, copre?edinte al Consiliului, pre?edinte al Asocia?iei Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA). Lista delega?iei egiptene se anexează.

Participarea la Forum este gratuită.

Men?ionăm că Forumul de Afaceri se va desfă?ura după încheierea lucrărilor celei de a II-a  Sesiuni a Comitetului mixt româno-egiptean pentru cooperare economică (Comisia Mixtă), iar lucrările Forumului vor fi deschise de cei doi copre?edin?i, reprezentan?i ai guvernelor, respectiv dna. Dr. Sahar Nasr, ministrul cooperării interna?ionale ?i investi?iilor străine ?i dl. Ilan Laufer, ministru pentru mediul de afaceri, comer? ?i antreprenoriat.

Înscrierile la eveniment se primesc la adresele de mail: mircea.toader@ccib.ro; sandra.lasculescu@ccib.ro ?i membri@ccib.ro, iar pentru eventuale informa?ii suplimentare vă pute?i adresa dlui. Mircea Toader, consilier al pre?edintelui CCIB pentru rela?ii interna?ionale, tel 0725 167 894 sau 0723 144 663.

În a?teptarea confirmării participării, vă rog să primi?i asigurarea deosebitei noastre considera?ii.           

INTERNET & MOBILE WORLD
Diamond
CERTIND
EximBank
WFS
Libraria Eminescu
Strategic
Hospice
Olimpic
Apulum94
Zizin
Coface
Tribuna Economica
Comunicate de presa